Co je fasetová filtrace a proč by vám na e-shopu neměla chybět

Správná fasetová filtrace (z angl. Faceted Search) je klíčovým prvkem pro dobrý uživatelský zážitek. Poskytuje návštěvníkům větší flexibilitu a lepší přehled o nabídce e-shopu. Pomáhá jim rychleji si vybrat, dostat se k tomu, co skutečně potřebují, a tím dokáže zásadně zvýšit pravděpodobnost konverze.

Jak se liší fasetová filtrace od té běžné?

Běžná, základní filtrace třídí obsah na základě několika málo předem pevně daných parametrů. Například při vyhledávání produktů v e-shopu s oblečením můžete zvolit filtr pro zobrazení pouze určité kategorie, značky nebo barvy. (Snadno se vám ale stane, že kritériím, která si zvolíte, v aktuální nabídce zrovna nic neodpovídá. Dostanete nulový výsledek a můžete to zkoušet znovu s jinými parametry. Pokud daný web rovnou zklamaně nezavřete.)

fasetová filtrace umožňuje uživatelům volněji zkoumat a filtrovat data na základě různých aspektů a kombinací kritérií. fasety jsou konkrétní atributy nebo vlastnosti filtrovaného obsahu (často jsou to např. metadata). V případě obchodu s oblečením si můžeme představit atributy jako velikost, barvu, délku, střih, typ, materiál, vzor a mnoho dalších. Zásadní rozdíl je v tom, že se atributy nabízí dynamicky podle toho, co vyhledáváte, a jaká kritéria už máte vybraná. A hlavně, nenabízí se vám možnosti, které nejsou relevantní, nebo které by nakonec nenabídly žádné výsledky. Už v momentě, kdy filtraci nastavujete, jasně vidíte, které kombinace jsou a nejsou k dispozici. To šetří čas, pokud hledáte něco, co musí odpovídat konkrétním parametrům, a zároveň to vybízí k prozkoumání dalších možností, pokud zrovna s konkrétní představou nepřicházíte.

Co musí mít dobrá fasetová filtrace?

Jednoduchost použití

fasetová filtrace by měla být intuitivní a snadno použitelná. Uživatelé by měli snadno pochopit, jak vybrat a použít fasetové filtry.

Viditelnost dostupných fasetů a jejich hodnot

Všechny dostupné fasetové atributy by měly být jasně zobrazeny, aby uživatelé měli přehled o možnostech filtrování. Zároveň by se měly přehledně nabízet všechny dostupné hodnoty v rámci každého fasetu.

Dynamická aktualizace filtrace i výsledků

fasetová filtrace by měla aktualizovat dostupné možnosti i výsledky v reálném čase, hned při výběru nebo zrušení fasetu.

Snadné zrušení filtrů

Uživatelé musí mít možnost jednoduše zrušit vybrané filtry.

Hierarchie fasetů

fasetová filtrace by měla jasně zobrazit hierarchii fasetů, aby uživatelé měli přehled o vztazích mezi nimi a dokázali se rychle zorientovat a zadat svoje požadavky.

Omezení a konsolidace fasetů

Omezení počtu zobrazených fasetů pomáhá uživatelům snadno vybrat relevantní filtry. Pokud existuje mnoho podobných fasetů, je vhodné je konsolidovat nebo sjednotit, aby se uživateli zjednodušil výběr.

Vyhledávací pole a fasetová filtrace

Uživatelé by měli mít možnost provádět textové vyhledávání a současně aplikovat fasetové filtry pro další omezení výsledků.

Přehledné zobrazení stavu filtru

Uživatelé by měli vždy jasně vidět, co za filtry si navolili. Pomáhá jim to lépe porozumět, jak ovlivňují výsledky svým výběrem.

Přizpůsobení pro mobilní zařízení

Vzhledem k tomu, že stále větší množství lidí prochází e-shopy na mobilu, je důležité zajistit, aby fasetová filtrace byla plně responzivní a přizpůsobená pro mobilní uživatele. To znamená pohodlný přístup k fasetům a snadné ovládání i na menších obrazovkách.


Správně navržená fasetová filtrace je klíčovým prvkem pro zlepšení uživatelského zážitku. Poskytuje uživatelům možnost snadno filtrovat obsah podle jejich preferencí a potřeb.


Jak můžete fasetovou filtraci dále vylepšit?

Přehledné omezení možností výběru

Pokud se některé fasetové atributy navzájem vylučující, měla by být filtrace navržena tak, aby uživatelům dávala jasnou zpětnou vazbu a neumožňovala jim vybrat neslučitelné atributy, které by vedly k nesprávným nebo neexistujícím výsledkům.

Jednoznačné pojmenovávání a ikony

Používání jasných názvů fasetů a srozumitelných ikon pomáhá uživatelům rychle identifikovat, jaké atributy mohou filtrovat. Usnadníte jim tak orientaci a předejdete zmatení.

Zapamatování stavu filtrace

Uživatelé očekávají, že fasetová filtrace si bude pamatovat jejich předchozí volby, i když opustí stránku a vrátí se zpět. Jejich interakce s filtrem je pak plynulejší.

Vizuální uspořádání a estetický dojem

Esteticky příjemné uspořádání fasetové filtrace s dobře rozlišitelnými prvky, vhodnými barvami a typografií přispívá k přehlednosti a pozitivnímu uživatelskému dojmu.

Vysvětlivky a doplňující informace

Kvalitní fasetová filtrace by měla být doplněna snadno dostupnými informacemi nebo odkazy, které pomáhají uživatelům porozumět, jak filtrace funguje, a poskytují jim pomoc při výběru správných atributů.

Nasazení fasetové filtrace

Při návrhu a implementaci fasetové filtrace je důležité výše zmíněné aspekty zohlednit a zajistit, aby byla plně integrována do celkového uživatelského prostředí.

Testování s uživateli a průběžné získávání zpětné vazby jsou také nezbytné pro identifikaci potenciálních problémů, zlepšení uživatelského zážitku a optimalizaci výkonu filtru.

Hlavní výhody fasetové filtrace

  • Uživatelé mají větší kontrolu nad obsahem, který prohlížejí, a mohou rychle a efektivně omezit výsledky podle svých preferencí. Dostanou tak relevantnější výsledky, které zlepšují celkový uživatelský zážitek s webem.

  • Důkladně navržená fasetová filtrace přispívá k vyšší konverzní míře a prodejům, protože umožňuje uživatelům snadno najít a zakoupit produkty nebo služby, které vyhovují jejich specifickým potřebám.

  • Dobrá filtrace také podporuje prozkoumávání a objevování nových obsahů, což přispívá k delšímu uživatelskému angažmá a loajalitě.

Celkově lze říci, že správná fasetová filtrace je klíčovým prvkem UX designu. Poskytuje uživatelům efektivní a intuitivní způsob prozkoumávání a filtrování obsahu, zlepšuje jejich kontrolu a spokojenost a přispívá k dosažení jejich cílů. Což je výhodné i pro samotné provozovatele webů, a je to jeden ze zásadních faktorů k dosažení úspěchu v online prostředí.


Fasetová filtrace je jednou z nedílných součástí chytrého vyhledávání SEARCH READY. Pokud vám na webu zatím chybí, rádi s vámi probereme, jak ji nasadit, stejně tak jako další možnosti, jak zákazníkům zlepšit dojem z vašeho webu.

Co je fasetová filtrace a proč by vám na e-shopu neměla chybět
Čtěte dál
Design

5 dobrých důvodů proč mít firemní knihu

Firemní kniha bude sloužit jako osobní dárek pro vaše zákazníky a partnery, ukážete světu, jací jste a co dovedete. Může být, ale i něčím víc. Krásnou výpravou do minulosti. K lidem a místům, kde to všechno začalo.

08. 03. 2022
Vývoj

Arbitron - hlasujte online

“Ať zvedne ruku ten, kdo je PRO.”
Vše se dnes přesouvá do online světa a stejně tak i volby a hlasování není třeba dělat neustále “postaru” - prezenčně. Vzrůstající poptávka po online hlasovací platformě dala vzniknout Arbitronu - online aplikaci pro hlasování a volby na míru.

22. 12. 2021